Tag: dầu gội không cần nước

Dầu gội khô- sản phẩm dành cho những cô nàng hiện đại

Dầu gội khô thường có ba dạng: dạng bột và dạng dung dịch xịt hoặc phun, dầu gội khô thường là hỗn hợp của nhiên liệu dạng phun, chất hấp thụ, dung môi, chất điều hòa và hương thơm hoạt